Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

Nūjošana pieejama tika sanatorijas klientiem kā daļa no ārstniecības programmas.

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

Tuvākās vietas