Stadens skogar och sanddyner

Jūrmala är en av få städer i Europa där du inte bara andas frisk havsluft, utan också kan njuta av den naturliga aromterapi som tallskogarna ger. En tredjedel av stadens yta är täckt av skog och på många platser är stranden dold bakom tallbevuxna sanddyner. Här har skogen bokstavligen vuxit in i staden och ger både invånarna och besökare en mycket välkommen känsla av lugn och harmoni. Ett av Jūrmalas guldkorn är Kemeri nationalpark med sin 8 000 år gamla mossbevuxna sumpmark orörd av den mänskliga industrin. 97 arter av skyddade växter och nästan 260 av Lettlands 342 fågelarter finns i parken, bland dem sällsynta fåglar som svart stork, mindre skrikörn, havsörn och vitryggig hackspett.