Paldies!

Mūsu Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursa pieteikuma programma nebūtu tik daudzveidīga, bagātīga un krāšņa, ja nebūtu cilvēku, kas radīja idejas, dalījās savās domās un atļāvās sapņot. Mēs vēlamies pateikties ikvienam Jūrmalas, partnernovadu un Latvijas iedzīvotājam, Jūrmalas pilsētas domes un partnernovadu pašvaldību deputātiem un darbiniekiem, kas bija iesaistīti Jūrmala 2027 projekta sagatavošanā! Paldies par veltīto laiku, tiekoties fokusa grupās, iesniedzot idejas, strādājot pie pieteikuma satura un konsultējot projekta komandu!

Jūrmala 2027 komanda (alfabēta kārtībā):

 • Līga Dzirnekle
 • Iveta Ķelpe
 • Zane Leite
 • Agnese Miltiņa 
 • Gunta Misāne
 • Inese Novada
 • Liene Pīpkalēja
 • Anda Šveica
 • Dace Ziemele

Darba grupa (alfabēta kārtībā):

 • Inta Baumane
 • Anita Birze
 • Sarmīte Brence
 • Agnis Kristvalds
 • Darja Kulagina
 • Dace Liepiņa
 • Gunta Liepiņa
 • Dace Kalēja
 • Guntars Ķirsis
 • Paula Lazdiņa
 • Jekaterina Mīlberga
 • Inga Šteimane
 • Ieva Taranda
 • Taiga Vaišļa
 • Solvita Vigule
 • Kristīne Zelicka
 • Vita Zvejniece

Literārā redaktore Agnese Čivle
Angļu valodas redaktore Jūle Rozīte
Jūrmala 2027 logo autors Toms Vītiņš
Makets un druka: SIA “Ulma” Ieva Upmace, Māris Upmacis

Partnernovadu partneri (alfabēta kārtībā):

 • Iveta Grunte
 • Alise Indriksone
 • Kristīne Liepiņa
 • Egita Murauska
 • Diāna Kristiņa
 • Ingrīda Šmuškova
 • Kristīne Upeniece
 • Agnese Veckāgane
 • Vija Zīverte

Īpašs paldies (alfabēta kārtībā):

 • Signe Adamoviča
 • Ģirts Alsters
 • Larisa Aizstrauta
 • Agnese Balandiņa
 • Agita Bērza
 • Jolanta Borīte
 • Vita Brakovska
 • Zane Čulkstēna
 • Mārtiņš Eņģelis
 • Ainārs Ērglis
 • Laima Grobiņa
 • Kristaps Gulbis
 • Eva Juhņēviča
 • Mārtiņš Kagainis
 • Zanda Krastiņa
 • Inese Krieviņa
 • Anda Laķe
 • Laura Lazdāne
 • Vita Madjare
 • Gundega Ose
 • Gļebs Panteļejevs
 • Emīls Rode
 • Ojārs Rubenis
 • Gundars Rutkis
 • Lilita Sparāne
 • Rita Sproģe
 • Ēriks Stendzenieks
 • Elīna Šeršena
 • Olga Šilova
 • Ārija Vanaga