A A
75%
100%
125%
Benjamin J Sperry
Uzmanību! Vasaras sezonā atceries laicīgi iegādāties caurlaidi iebraukšanai pilsētā!

Mežs un kāpas pilsētā

Jūrmala ir viena no nedaudzajām Eiropas pilsētām, kur iespējams ne vien elpot jūras gaisu, bet arī vienlaikus baudīt priežu meža aromterapiju – trešdaļu pilsētas veido mežs, turklāt liedags šeit aizslēpies aiz skujkokiem apauguša kāpu vaļņa. Mežs vārda vistiešākajā nozīmē ienācis pilsētā, piešķirot tās ritmam mieru un harmoniju, savukārt tās iemītniekiem un viesiem – mūsdienās tik trūkstošo līdzsvara sajūtu. Viena no Jūrmalas vērtībām ir arī Ķemeru Nacionālais parks – ar civilizācijas neskartiem 8000 gadu seniem augstajiem sūnu purviem. Parka teritorijā rodamas 97 aizsargājamo augu sugas un sastopamas gandrīz 260 no 342 Latvijā kopumā konstatētajām putnu sugām. Tostarp tādi reti un aizsargājami putni kā melnais stārķis, mazais ērglis, jūras ērglis un baltmugurdzenis.