"Jaunkemeri" rehabiliteringsanläggning

Rehabiliteringsanläggningen "Jaunkemeri" grundades 1967 och erbjuder flera olika typer av rehabilitering för patienter med hjärt-kärlsjukdomar, sjukdomar i perifera eller centrala nervsystemet, mag-tarmsjukdomar eller reumatologiska sjukdomar. Här erbjuds också behandling av diabeteskomplikationer, som fetma, och rehabilitering efter onkologiska operationer.

I "Jaunkemeri" finns dessutom rehabilitering för barn och hälsofrämjande tjänster för hela familjen, som sjukgymnastik, arbetsterapi, vattenterapi, lerterapi, ridterapi och näringsbehandlingar.

  • "Jaunkemeri" rehabiliteringsanläggning
  • "Jaunkemeri" rehabiliteringsanläggning
  • "Jaunkemeri" rehabiliteringsanläggning
  • "Jaunkemeri" rehabiliteringsanläggning
+2

Närmaste platser