Jurmalas sjukhus

Jurmalas sjukhus är en mångsidig sjukvårdsinrättning och akutklinik som erbjuder behandling åt patienter från Jurmalas stad, Rigas region och hela Lettland, utan att ta hänsyn till hälsotjänsternas regionala indelning, samt åt utländska patienter.

Sjukvårdsinrättningens kod – 130020302.

Sjukhusets medicin- och diagnostiktjänsteprofil:

  • Stationära kirurgi-, internmedicin-, gynekologi- och förlossningstjänster inklusive planlagd och akut hälsovård och patientuppföljning – STATIONÄRA ENHETEN.
  • Öppenvårdstjänster, inklusive dagsjukhusvård, ett brett spektrum av rådgivning från öppenvårdsspecialister, hemvård – ÖPPENVÅRDSENHETEN.
  • Diagnostiktjänster, inklusive strålningsdiagnostik, klinisk fysiologi, laboratorisk diagnostik och endoskopiska tjänster – DIAGNOSTIKENHETEN.
  • Rehabiliteringstjänster, inklusive sjukgymnastik och fysioterapi.

Sjukhusets sammanlagda yta är 8 418 m2;

Sammanlagt antal sängar är 100;

Antal anställda – 275.

  • Jurmalas sjukhus
  • Jurmalas sjukhus
  • Jurmalas sjukhus
  • Jurmalas sjukhus
+12

Närmaste platser