Tillgängligt för var och en

Jurmala har investerat ett noggrant arbete i att göra staden mer tillgänglig för funktionshindrade och synskadade. Stränderna i Jaunkemeri, Kauguri, Vaivari, Dzintari och Bulduri är anpassade för personer med särskilda behov. Det har byggts ramper för rullstolar och speciella omklädningshytter för funktionshindrade.

Även alla nybyggda och rekonstruerade promenadvägar och trottoarer har fått en taktil märkning, som hjälper synskadade att orientera sig. Samtidigt har stadens trafikljus utrustats med ljudsignaler.

Jurmalas offentliga byggnader är fullt anpassade för funktionshindrade – rådhuset, Jurmalas stadsmuseum, Aspazijas hus, utbildnings- och rehabiliteringsanläggningen vid Statens agentur för social integration samt andra byggnader. En betydande förbättring är moderniseringen av tågstationsperrongerna i Jurmala. Vidare information om tillgång till myndigheter och infrastruktur i Jurmala kan du hitta i den interaktiva kartan www.mapeirons.lv.

Under flera års tid har man ägnat större uppmärksamhet åt att anpassa Jurmalas badstränder till funktionshindrade. I Kauguri finns en speciellt utrustad strand för synskadade, och i Vaivari är stranden anpassad för människor med speciella behov med omklädningshytter med ingång för rullstol. I Kauguri och Jaunkemeri är speciella simstolar tillgängliga utan kostnad för individuell användning eller med assistent.