Kemeri Nationalpark

Kemeri Nationalpark grundades år 1997 med syfte att bevara naturens, kulturhistorians och kulturologins värden, att uppmuntra hållbar ekonomisk verksamhet, turism och miljöutbildning.

Nationalparken är 38 165 ha stor. Det är Lettlands tredje största nationalpark (efter Gaujas och Raznas nationalparker).

De mest betydelsefulla naturvärdena:

 • orörda högmossar, speciellt den stora träsken i Kemeri, fuktiga och blöta skogar (våtmarkerna och de sumpiga skogarna), de grunda kustsjöarna som kryllar av häckande vattenfåglar – sjöarna Kanieris och Sloka med sanddynerna längs havskusten som täcks av torra tallskogar, inlandets ängar – våtmarksängarna, fuktiga ängar i kalkjord
 • kalkrika gräsmossor
 • områden där svavelrika mineralvatten uppstår och vattenkällor
 • flyttfåglars rastplatser av internationell betydelse
 • sjön Kanieris och den stora träsken i Kemeri
 • sällsynta och skyddade djurarter: varg, lodjur,
 • utter, den svarta storken, havsörnen, den mindre skrikörnen, kornknarren, dammfladdermusen, hasselsnoken och 97 skyddade växtarter, bland dessa också många orkidéer och sällsynta arter av mossa, lavar och svamp

Kemeri Nationalpark lockar med promenader längs naturstigar, cykelturer i naturen, informativa aktiviteter för barn och vuxna, tematiska aktiviteter för hela familjen.

 • Kemeri Nationalpark
 • Kemeri Nationalpark
 • Kemeri Nationalpark
 • Kemeri Nationalpark
+16