Cancerkliniken för global viroterapi

Cancerkliniken för global viroterapi erbjuder patienter en effektiv och helhetsbetonad cancerbehandling med hjälp av viroterapi som kompletteras med nödvändig stödbehandling.

Patienterna erbjuds inläggning på sjukhus, där de får läkarrådgivning från en onkolog och immunolog som praktiserar viroterapi. Behandlingen på kliniken planerar vi som ett komplett tillfriskningsprogram, därför engageras också andra läkare som t.ex. dietolog och psykoterapeut. På Global Virotherapy Cancer Clinic får patienterna och deras ledsagare utmärkt service som inkluderar hjälp med att ordna visum, möte vid ankomst, boende, uppsikt under hela behandlingsprocessen och aktiviteter åt de ledsagande som reser tillsammans med patienterna.

Viroterapi är en ny och effektiv cancerbehandlingsmetod där man behandlar med hjälp av ett onkotropiskt och onkolytiskt virus som har förmåga att finna och förstöra maligna celler i människans organism. Viroterapi är en mindre invasiv och mer säker behandlingsmetod som förlänger patientens överlevnadsmöjligheter och livskvalitet. Det första viruset i världen med onkotropiska och onkolytiska egenskaper som introducerats i klinisk praxis heter RIGVIR® (Rigaviruset). 

  • Cancerkliniken för global viroterapi
  • Cancerkliniken för global viroterapi
  • Cancerkliniken för global viroterapi
  • Cancerkliniken för global viroterapi
+7

Närmaste platser