Bariatri

Principen för att behålla en hälsosam fysisk form är enkel – lika mycket energi som man intar, måste man också bli av med, men det är ingen hemlighet att energin som inte bränns ofta leder till ansamling av fett följd av fetma som beskrivs som en kronisk sjukdom. Fetma är ett snabbt ökande hälsoproblem som kan leda till funktionshinder och förkortad livskvalitet och längd.

Operation är det enda sättet att erhålla en betydande och långvarig fettförminskning och att hindra uppkomst av nya sjukdomar orsakade av fetma. Inom 6 månader till två år efter operationen förlorar de opererade patienterna i genomsnitt upp till 80% av övervikten. Många sjukdomar som förknippas med fetma, som t.ex. diabetes, förhöjt blodtryck, högt kolesterolvärde, sömnstörningar, hormonella problem och infertilitet försvinner eller förbättras efter operationen. Samtidigt förbättras också den psykiska hälsan, depression och ångest försvinner.

Bariatriska operationer:

  • gastrisk bypass-operation
  • magsäcksresektion (vertikal gastroplastik)

För ytterligare information ring +371 26573340.