Diagnostik

Diagnostik och övriga hälsokontroller eller check-up program är bland de mest efterfrågade medicintjänster bland utländska turister. De går ut på utvärdering av de viktigaste organens hälsotillstånd under en maximalt kort tidsperiod utan att patienten behöver läggas in på sjukhus. Jurmalas sjukhus erbjuder mångsidiga diagnostikmetoder och speciella hälsoundersökningsprogram enligt klinikens arbetsspecifikation, med hänsyn till patientens ålder, kön, önskemål och bekymmer gällande hälsotillståndet. Diagnostikprogrammen avser en delvis eller fullständig undersökning av kroppen. Den kan vara av profilaktisk karaktär och kan ta några timmar, men den kan också vara mer komplicerad och vara upp till flera dagar. Som resultat får patienten en klar och fullständig bild över sitt hälsotillstånd och sjukdomar och kan påbörja medicinsk behandling.

Hälsokontroll och diagnostikprogram delas oftast in i grund, standard och premium (förbättrade). Programmen har fasta priser och en detaljerad lista på tjänster som patienten erhåller vid köp av det konkreta paketet. På det viset är patienten informerad redan från början om hur pass detaljerad diagnostikprocessen är och hur mycket den kommer att kosta. Grundprogrammen inkluderar oftast terapeutisk rådgivning och de viktigaste hälsoundersökningarna, t.ex. laboratorieundersökningar, elektrokardiogram, RTG (bröstkorgsröntgen), ultrasonografi av magen och sköldkörteln, dopplerundersökning av venerna och artärerna i benen.

Patienter är olika, ofta behöver de ett skräddarsytt program, därför kan standard check-up programmen kompletteras redan från början med individuell undersökning och rådgivning. Det går alltså att sammanställa ett skräddarsytt program åt patienten. Premium, eller de förbättrade programmen, inkluderar olika undersökningar, t.ex. laboratoriska, datortomografiska (CT), MR-scanning samt tillämpning av mer specifik medicinsk teknologi för att undersöka problemet. Det bör nämnas att flera av Lettlands vårdcentraler och kliniker utnyttjar den modernaste teknologin för diagnostik av olika sjukdomar och av hälsotillståndet. Det underlättar snabbt och kvalitativt utförda undersökningar och leder till de allra skarpaste visuella tre-dimensionella diagnostiska bilder av olika organ och kroppsdelar. Det finns möjlighet att utföra en samtidig scanning av hela kroppen som kan vara bra för människor som vårdar sin hälsa preventivt eftersom den låter upptäcka patologier så tidigt som möjligt eller låter bättre utvärdera de redan befintliga patologierna. Dessutom är en sådan undersökning till speciell fördel för onkologipatienter eftersom det inte är möjligt att upptäcka tidiga metastaser utan en fullständig scanning av kroppen. Och undersökningen är inte skadlig på något sätt.

Flebologiska undersökningar utförs med hjälp av duplexsonografi, som under genomsnittligt 20 minuter diagnosticerar hur allvarligt skadade venklaffarna är, upptäcker var i venerna skadorna finns och konstaterar om de bör opereras, eller om venerna är friska och stör endast visuellt. För diagnostik av komplicerade fall används datortomografins flebografi, som låter undersöka det djupa vensystemet. Under diagnostiken kan den utländska patienten känna sig bekväm och säker eftersom läkarna på Jurmalas sjukhus talar flytande engelska och ryska och är väldigt professionella, vilket stärker patienternas förtroende för den erhållna produkten och ger en säkerhetskänsla. Och det är inte att förneka att ju tidigare diagnostiken utförs, desto större är möjligheten att tillfriskna, återfå krafterna och livsglädjen och därmed ett fullvärdigt liv.