A A
75%
100%
125%
Kontrasts
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi.

Maršruti

Orientēšanās spēle skolēniem “Staigājam – izzinām Jūrmalu”

Orientēšanās spēle skolēniem “Staigājam – izzinām Jūrmalu”

Ar kādu transportlīdzekli varēja atbraukt uz Jūrmalu, pirms tika uzbūvēta dzelzceļa līnija Rīga–Jūrmala? Kas ir mansards, kupols, vitrāža un brandmūris? Kā nosaka vēja virzienu, un kāpēc tas ir svarīgi? Kurš dzīvnieks nes veiksmi un garantē ilgu mūžu? Kādu noslēpumu glabā monogrammas?

Dubulti

Dubulti

Radošās inteliģences centrs

Dubulti ir Jūrmalas pilsētas daļa un vēsturiskais centrs. Dubultu nosaukums cēlies no kroga īpašnieka Dubulta (Dubbelt) vārda. Vēlāk to dažādi lokot – Duppeln, Dubbelzeem, Dubbel, Dubbelt, Dubbeln –, beidzot nonākuši līdz Dubultiem. Dubultu kultūrvēsture veidojusies vairāk nekā 200 gadu garumā. Te vienmēr notikusi aktīva koncertdzīve, un Dubulti ir iecienīta literātu dzīves, atpūtas un radošā darba vieta jau kopš 19. gadsimta 60. gadiem. Dubultu arhitektūra ir stilistiski un funkcionāli daudzveidīga. Šeit apskatāmi vairāk nekā 70 arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi...

Vecdubulti

Vecdubulti

Vēsturiskais Jūrmalas centrs

Dubultu kultūrvēsture veidojusies vairāk nekā 200 gadu garumā. Te vienmēr notikusi aktīva koncertdzīve, un Dubulti ir iecienīta literātu dzīves, atpūtas un radošā darba vieta jau kopš 19. gadsimta 60. gadiem. Dubultu arhitektūra ir stilistiski un funkcionāli daudzveidīga. Šeit apskatāmi vairāk nekā 70 arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi. Vecdubultos saglabājies bijušā zvejniekciema vēsturiskais plānojums ar līkumotu ielu tīklu un vasarnīcu apbūvi, no kurām daudzas ir arhitektoniski vērtīgas un pieder Jūrmalas vasarnīcu senākajiem tipiem.

Buļļuciems

Buļļuciems

Ragakāpas dabas parka un liedaga harmonija.

Buļļuciems atrodas Jūrmalas pilsētas austrumos, pie Lielupes ietekas Rīgas līcī. Buļļuciema nosaukums cēlies no Buļļu muižas (Bullenhof) vārda. Pēc tam, kad 1755. gadā Lielupe izlauzās uz jūru, izveidojot grīvu tagadējā vietā, Buļļu muižas teritorija sadalījās divās daļās. Mūsdienās kādreizējās muižas zemes atrodas gan Rīgas pilsētas teritorijā (Rītabuļļi un Vakarbuļļi), gan Jūrmalas pilsētas teritorijā (Buļļuciems). Lielākā daļa Buļļu pastāvīgo iedzīvotāju nodarbojās ar zvejniecību. Tikai 1910.gadā muižas zemes starp Tīklu, Loču un Vikingu ielām sadalīja vasarnīcu apbūvei. Atšķirībā no citām peldvietām Buļļi bija klusa atpūtas vieta, ko 20. gadsimta sākumā bija iecienījuši Rīgas teātru aktieri.

Lielupe

Lielupe

Vēsturiskās arhitektūras pērles un izcilu personību likteņstāsti.

20. gadsimta 20.–30. gados uz Bulduru muižas zemes izveidojās tā sauktā Lielupes vasarnīcu kolonija, kad Lielupē jeb “tālajā Jūrmalā” vasarnīcas sāka būvēt latviešu inteliģence un Bulduru (bij. Lielais) prospektā, Meža prospektā un Rotas ielā zemesgabalus ieguva izcili Latvijas brīvvalsts laika zinātnes, mākslas un kultūras darbinieki.
Lielupes teritorijas apbūve vispilnīgāk atklāj Latvijas brīvvalsts laika arhitektūras iezīmes dzīvojamo ēku būvniecībā Jūrmalā. Arhitektūras stilu paletē ir gan klasicisms un neogotika, gan nacionālais romantisms un funkcionālisms. Daudzām ēkām šobrīd piešķirts valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Bulduri

Bulduri

Arhitektūras pērles Vecbulduros. 

Senāk Buldurus sauca par Bilderliņiem (vācu: Bilderingshof, krievu: Бильдерингсгофъ). Vietvārds “Bilderliņi” cēlies no Johana Bildringa (Büldring) vārda, kuram Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs 1495. gadā nodeva lēnī šo apvidu un pārceltuvi. 1655.gadā muiža pārdota Kurzemes hercogam; pēc Kurzemes hercogistes un Krievijas impērijas robežu koriģēšanas 1783.gadā Bulduru muizā pievienota Krievijai piederošajai Vidzemei un bija valsts īpašums.