Vitālija Jermolajeva izstāde "Gaisma mūsos"

trešdiena, 17.aprīlis - ceturtdiena, 18.jūlijs

Vitālija Jermolajeva izstāde "Gaisma mūsos"

  • trešdiena, 17.aprīlis - ceturtdiena, 18.jūlijs
  • Omnibusa ielā 19