Latviešu tautas deju priekšnesums

Iepazīstiniet viesus ar patiesu Latvijas kultūras vizītkarti! Latviešu tradīcijas, spēles un izdarības ar folkloras kopu tematiskos tautas tērpos garantēs lustīgu laika pavadīšanu.   

Jauniešu tautas deju kolektīvs "Zālīte"

Jau desmit gadus dejotāji ar prieku un aizrautību gatavo dažādas deju programmas, kurās iekļaujas gan latviešu tautas deju Zelta fonda, gan jaunrades dejas, piedalījušies Skolu jaunatnes un Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, ir „Bauskas Ziemassvētku kausa" laureāti.

Vadītāja:  Zanda Pakere

Tālrunis: 29692162

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Tapa"

Latvisko tradīciju kopšana caur tautas deju, kurā ir tik daudz dzīvesprieka, labu partnerattiecību un soļu viegluma. Repertuāra izveide balstās uz latviešu tautas rotaļdejām, etnogrāfiskajām dejām un oriģinālhoreogrāfijām, ik gadu veidojot jaunu deju kolektīva koncertprogrammu.

Vadītāja: Dace Kalēja

Tālrunis: 29511455

Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs "Vēlreiz"

Kolektīvs darbojas kopš 2002.gada, piedalījies visos Deju svētkos Rīgā. Ar augstu meistarību priecē kolektīva uzstāšanās kultūras nama un pilsētas pasākumos, kā arī citās Latvijas pilsētās un ārzemēs.

Vadītājs: Vita Pole

Tālrunis: 29615494