A A
75%
100%
125%
Benjamin J Sperry

Maršruti

Buļļuciems

Ragakāpas dabas parka un liedaga harmonija.

Buļļuciems atrodas Jūrmalas pilsētas austrumos, pie Lielupes ietekas Rīgas līcī. Buļļuciema nosaukums cēlies no Buļļu muižas (Bullenhof) vārda. Pēc tam, kad 1755. gadā Lielupe izlauzās uz jūru, izveidojot grīvu tagadējā vietā, Buļļu muižas teritorija sadalījās divās daļās. Mūsdienās kādreizējās muižas zemes atrodas gan Rīgas pilsētas teritorijā (Rītabuļļi un Vakarbuļļi), gan Jūrmalas pilsētas teritorijā (Buļļuciems). Savulaik iedzīvotāji šo no centra attālo teritoriju, sauca par “Austrāliju”.
 

Lielupe

Vēsturiskās arhitektūras pērles un izcilu personību likteņstāsti.

20. gadsimta 20.–30. gados uz Bulduru muižas zemes izveidojās tā sauktā Lielupes vasarnīcu kolonija, kad Lielupē jeb “tālajā Jūrmalā” vasarnīcas sāka būvēt latviešu inteliģence un Bulduru (bij. Lielais) prospektā, Meža prospektā un Rotas ielā zemesgabalus ieguva izcili Latvijas brīvvalsts laika zinātnes, mākslas un kultūras darbinieki.
Lielupes teritorijas apbūve vispilnīgāk atklāj Latvijas brīvvalsts laika arhitektūras iezīmes dzīvojamo ēku būvniecībā Jūrmalā. Arhitektūras stilu paletē ir gan klasicisms un neogotika, gan nacionālais romantisms un funkcionālisms. Daudzām ēkām šobrīd piešķirts valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Bulduri

Arhitektūras pērles Vecbulduros. 

Senāk Buldurus sauca par Bilderliņiem. Vietvārds “Bilderliņi” cēlies no Lielupes pārcēlāja Jāņa Bildringa (Büldring) vārda, kuram Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs 1495. gadā nodeva lēnī šo apvidu un plostu, bet 1516. gadā – arī krogu ceļotāju izmitināšanai.
Senāko Bulduru muižas daļu starp dzelzceļu un Lielupi sauc par Vecbulduriem. Savulaik tas bija upes zvejnieku ciems ar dažām vasarnīcām. 1833. gadā muižas zemes tika sadalītas gruntsgabalos, kurus sāka iznomāt vasarniekiem, bet muižas klētī tika ierīkotas telpas peldu viesiem.

19. gadsimta 30. gados Bilderliņi kļuva par rīdzinieku iecienītu peldvietu, kur no Rīgas varēja nokļūt, pārceļoties pār Lielupi ar plostu. 1875. gadā uz Bulduru muižas zemes jau bija uzceltas aptuveni 400 vasarnīcas.
1920. gada 2. martā Latvijas valdība Buldurus iekļāva jaunizveidotajā Rīgas Jūrmalas pilsētā. 1922. gadā Bilderliņu muižu (vācu: Bilderingshof, krievu: Бильдерингсгофъ) pārdēvēja par Bulduriem.
Vecbulduru vasarnīcu rajons Lielupes krastā ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.