Labiekārtotas pludmales un nūdisma tradīcija

Jūrmalas peldu kultūrai ir gadsimtu ilga vēsture, tai mainoties un attīstoties atbilstoši katra laika dzīves stilam un paradumiem. Šodien 24 kilometrus garajā Jūrmalas liedagā ir 11 labiekārtotas pludmales. Savukārt tie, kas caur kailumu vēlas atjaunot tuvāku saskarsmi ar dabu, dodas tuvāk pie Lielupes ietekas, kur vēsturiski veidojusies Jūrmalas nūdisma tradīcija.