Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Ķemeru nacionālais parks

Ķemeru nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
+3

Ķemeru nacionālais parks ir dibināts 1997. gadā ar mērķi saglabāt dabas, kultūrvēstures un kurortoloģijas vērtības, veicināt nenoplicinošu saimniecisko darbību, tūrismu un vides izglītību.

Nacionālā parka platība ir 38 165 ha. Tas ir trešais lielākais Latvijas nacionālais parks (pēc Gaujas un Rāznas nacionālajiem parkiem).

Nozīmīgākās dabas vērtības:

  • neskarti augstie sūnu purvi, īpaši Lielais Ķemeru tīrelis
  • mitri un slapji meži (staignāji, purvainie meži)
  • ligzdojošiem ūdensputniem bagāti seklie piekrastesezeri – Kaņieris un Slokas ezers
  • ar sausu priežu mežu klātas kāpas jūras piekrastē un iekšzemē
  • pļavas - palieņu pļavas, mitras pļavas kaļķainās augsnēs
  • kaļķaini zāļu purvi
  • sērūdeņu minerālūdens veidošanās vietas un avoti
  • starptautiski nozīmīgas migrējošo putnu atpūtas vietas - Kaņiera ezers un Lielais Ķemeru tīrelis
  • retas un apdraudētas dzīvnieku sugas: vilks, lūsis, ūdrs,melnais stārķis, jūras ērglis, mazais ērglis, grieze, dīķa naktssikspārnis, gludenā čūska un citas
  • 97 aizsārgājamo augu sugas, tajā skaitā daudz orhideju, kā arī retas sūnu, ķērpju un sēņu sugas

Ķemeru nacionālais parks piedāvā pastaigas pa dabas takām, velomaršrutus dabā, izglītojošās nodarbīas bērniem un pieaugušajiem, tematiskus pasākumus visai ģimenei.

Aktuālāko informāciju par tūrisma iespējām Ķemeru nacionālajā parkā var skatīt mājaslapā www.kemerunacionalaisparks.lv  un Facebook lapā https://www.facebook.com/KemeruNacParks/

Tuvākās vietas