Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Ragakāpas dabas parks

Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
Ragakāpas dabas parks
+9

 

Parka platība ir 150 hektāri. Ragakāpas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu ar vecu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas daudzveidību jūras piekrastē. Ragakāpa, kuras augstums ir 17 metru, ir valsts aizsardzībā kopš 1962. gada.

Lai iepazīstinātu apmeklētājus ar teritorijas dabas vērtībām, parkā ir ierīkotas divas dabas takas. Viena no takām, kuru pārsvarā veido koka laipas, ved cauri priežu mežam un ir aptuveni 2 km gara . Tajā ir izvietoti arī informācijas stendi un soliņi, bet stāvākajās vietās - kāpnes. Brīvdabas muzeja tuvumā no šīs takas pa kāpnēm var nokļūt arī uz otru dabas taku, ko apsaimnieko AS “Latvijas valsts meži”. (AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotā taka 800 metru garumā uz laiku apmeklētājiem ir slēgta! Notiek koka konstrukciju atjaunošana!)

Dabas taka sniedz informāciju par parka dabas daudzveidību, Ragakāpas ainavu neparasto vēsturi, sastopamajiem augiem, dabiska veca priežu meža attīstību un kukaiņu atstātajām pēdām mežā. Dabas parka nemitīgi mainīgā ekosistēma ir daudzu retu sugu vienīgais patvērums. Tajā konstatēti septiņi Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi, to skaitā embrionālās kāpas, baltās kāpas, mežainās jūrmalas kāpas un dabiski attīstījušies veci skujkoku meži. Mežainās jūrmalas kāpas ir Latvijā īpaši aizsargājams biotops. Parkā sastopama 21 Latvijā īpaši aizsargājama suga: astoņas augu, viena sēņu, astoņas kukaiņu un četras putnu sugas. Parkā aug Eiropas Savienībā aizsargājamā smiltāja neļķe, ligzdo meža balodis, melnā dzilna, sila cīrulis un stepes čipste. Ņemot vērā šīs Ragakāpas dabas parka vērtības, tas iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000.

Sākuma punkta koordinātes  56.997493, 23.914860
Apskatei nepieciešamais laiks ~2h
Atvērta Visa gada garumā
Maksa Bezmaksas
Vides pieejamība Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.
Labiekārtojums Takas sākumā atrodas autostāvvieta.
Marķējums Nav speciāla marķējuma. Pamata maršruts atrodams pēc koka laipu un dolomīta šķembu seguma.
Veids Līnijveida
Segums

2 km garumā – koka laipas, atpakaļceļā - zemes ceļi vai jūras krasts.

Uzmanību! Lietus laikā un ziemā dēļu laipas var būt slidenas.
Nokļūšana

Ar auto – pa Vinkingu lielu līdz Tīklu ielai, automašīnu iespējams atstāt stāvlaukumā pie Jūrmalas brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1a.

Ar autobusu – ar mikroautobusu nr.5 “Ķemeru stacija-Buļļuciems”
GPX* AS "Latvijas Valsts meži" taka
Priežu taka

*Lai atvērtu failu, ir nepieciešams uzstādīt aplikāciju, kura atbalsta GPX failu atvēršanu un atainošanu telefonā.

Tuvākās vietas