A A
75%
100%
125%
Kontrasts
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi.

Jūrmala kandidēs uz “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” titulu

Jūrmalas pilsēta pretendē uz “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” titulu. Konkursa pieteikums, mākslinieciskā koncepcija un programma veidota, iesaistot Jūrmalas iedzīvotājus, kultūras ekspertus un sadarbības partnerus.

Kāpēc Jūrmala?

Latīņu valodā ir teiciens “veselā miesā – vesels gars”. Jūrmala ar tās dabas resursiem dziedē gan vienu, gan otru. Vēršot uzmanību garīgajai dimensijai, priekšplānā izvirzās kultūra kā garīgi bagātinošs, spēcinošs un dzīvinošs instruments. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, mēs vēlamies Eiropai apliecināt, ka tieši kultūra ir veselības un dzīvības artērija – sadarbība, kas uztur cilvēka un dabas vienoto asinsriti.

Eiropas kultūras galvaspilsēta – tā ir iespēja Jūrmalai kļūt par piemēru, kurā kultūra ir pamats iedzīvotāju saliedētībai, cilvēka garīgam un fiziskam līdzsvaram, un pilsētas attīstībai, kas ir līdzsvarā ar dabas un kultūras vērtību saglabāšanu.

Mēs ticam, ka:

  • kultūra ir atslēga, lai veidotu saliedētu pilsētu. Tā ir katalizators apkaimju, iedzīvotāju aktīvākai līdzdalībai pilsētas dzīvē un lēmumu pieņemšanā, dodot jaunu elpu patiesai demokrātijai, kas balstās uz cieņas un solidaritātes vērtībām;
  • kultūras aktivitātes veicina dažādu cilvēku iekļaušanos un vienlīdzību, tā veidojot daudz solidārāku, daudz cilvēcīgāku pasauli;
  • kultūra var pievērst uzmanību mūsdienu dzīves ietekmei uz dabas vērtībām un uz cilvēku veselību, tā uzņemoties atbildību nākošo paaudžu priekšā par klimata pārmaiņu radītajām sekām;
  • kultūras pieredze var palīdzēt cilvēkiem atgūt garīgo un fizisko līdzsvaru;
  • kultūra ir līdzeklis, kas atver pilsētu jaunām attiecībām, kas ļauj parādīt sevi Eiropai un pasaulei, kā arī atvērt Eiropas un pasaules elpu savā pilsētā. Tā ļauj kopā ieraudzīt nākotni šajos neskaidrajos laikos.

Jūrmala 2027 tapšana

Kultūras programmu radīja paši Jūrmalas un partnernovadu cilvēki – strukturētas diskusijas, iedzīvotāju aptauja, tiešsaistes ideju krātuve, neskaitāmas Zoom tikšanās. Tas ļāvis mums radīt kultūras programmu, kurā ikviens atradīs ko interesantu un noderīgu. No apkaimju projektiem līdz starptautiskiem profesionālās mākslas šedevriem, no individuāli baudāmiem pasākumiem līdz vairāku desmitu tūkstošu dejotāju kopdejai jūras krastā no Jūrmalas līdz pat Kolkas ragam, no cimdu adīšanas līdz mākslīgā intelekta radītai mākslai.

Nekas vēl nav nokavēts – tiešsaistes ideju krātuve joprojām ir atvērta idejām. Iespējams, tieši ar tavu ideju tiks papildināta Jūrmalas – Eiropas kultūras galvaspilsētas programma konkursa otrajā kārtā:

Iesniedz savu ideju: https://docs.google.com/forms/d/15Imby4Lg5DILO1yzzPs-dITZR9Bw-WN1KsQay3vLqVo/edit

Partneri

Mēs esam sapratuši sadarbības nozīmi kultūras attīstībā, tāpēc Jūrmalas partneri ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu ir septiņas Kurzemes novadu pašvaldības – Tukums, Engure, Jaunpils, Kandava, Talsi, Roja un Dundaga. Mūs vieno kopīgas vēstures saknes – zvejniekciemi un viena no senākajām Latvijas dzelzceļa līnijām –,  dabas tūrisms – Jūrtaka, EuroVelo un pludmale. Mūsu novados ir divas īpašas mazākumtautības – lībieši un romi. Mums visiem kopīga ir mīlestība pret tautas kultūru, ko godā 337 amatierkolektīvi un 14 mūzikas un  mākslas skolas. Mūs vieno sadarbības pieredze, cīņa pret klimata pārmaiņām un vēlme dzīvot tīrā, veselīgā vidē, tādu to saglabājot un atstājot mantojumā nākamajām paaudzēm.

Pateicība

PALDIES!
Mūsu Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursa pieteikuma programma nebūtu tik daudzveidīga, bagātīga un krāšņa, ja nebūtu cilvēku, kas radīja idejas, dalījās savās domās un atļāvās sapņot. Mēs vēlamies pateikties ikvienam Jūrmalas, partnernovadu un Latvijas iedzīvotājam, Jūrmalas pilsētas domes un partnernovadu pašvaldību deputātiem un darbiniekiem, kas bija iesaistīti Jūrmala 2027 projekta sagatavošanā!
Paldies par veltīto laiku, tiekoties fokusa grupās, iesniedzot idejas, strādājot pie pieteikuma satura un konsultējot projekta komandu!

Sazinies ar mums!

Ja vēlies kļūt par daļu no Jūrmala 2027 – vēlies kļūt par mūsu partneri vai tev ir ideja, ko vēlies īstenot, – sazinies ar mums!
Darba grupas vadītāja: Agnese Miltiņa agnese.miltina@jurmala.lv
Starptautiskā sadarbība: Iveta Ķelpe iveta.kelpe@jurmala.lv
Mediju saziņai: prese@jurmala.lv