A A
75%
100%
125%
Kontrasts
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi.

Jūrmalas pilsētas pieteikums titulam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”

Jūrmalas pilsētas pieteikums titulam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”3.69 MB

Jūrmalas pieteikums, tā mākslinieciskā koncepcija un programma veidota kopdarbā, iesaistot Jūrmalas iedzīvotājus, kultūras ekspertus un sadarbības partnerus no Kurzemes kaimiņu novadiem. 

Programma ir veidota trīs tematiskos virzienos: veselība – fiziskajai un garīgajai veselībai veltītas aktivitātes; koprade – vietējā un starptautiskā sadarbībā veidoti pasākumi kultūras un ekonomisko mērķu sasniegšanai; vide – uz klimata pārmaiņām un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem vērstas norises.

Pieteikuma programmā iekļauti dažāda mēroga pasākumi – no apkaimju projektiem līdz starptautiskiem profesionālās mākslas šedevriem, no individuāli baudāmiem pasākumiem līdz vairāku desmitu tūkstošu dejotāju kopdejai jūras krastā no Jūrmalas līdz pat Kolkas ragam, no cimdu adīšanas līdz mākslīgā intelekta radītai mākslai.

Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir ik gadu kopš 1985. gada. Par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā kļūs viena Latvijas pilsēta un viena pilsēta Portugālē, titula ieguvējas tiks paziņotas 2022. gadā.