A A
75%
100%
125%
Kontrasts
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi.

Koncepcija – ARTērijas

Jūrmala atrodas Latvijas centrālajā daļā, un ir gar jūras piekrasti izstiepusies vairāk nekā divus desmitus kilometru gara dzīves ARTērija. Šāda teritoriālā īpatnība paredz virkni priekšrocību, kādu nav nevienai citai pilsētai. Proti, Jūrmalu caurvij piecas dabā eksistējošas ARTērijas: Lielupe, dzelzceļš, autostrāde, veloceliņš un jūras krasts. Tās savieno Jūrmalu ar Rīgu, ar Talsu un Tukuma, kā arī attālākiem Latvijas novadiem, savukārt Latviju ar Eiropu, bet Eiropu ar pasauli. Tās vienlaikus ir arī vēstures, kultūras, mākslas, dabas, komunikācijas un visdažādāko sociālo grupu ARTērijas.

ARTērijas atrodas mūžīgā riņķojumā, tās plūst un uztur pilsētā dzīvību visās tās izpausmēs. Tām varam pateikties par katru jaunu darba cēlienu, jaunām idejām un to apmaiņu, par radošumu un kopradi, par virzību un izaugsmi. Tās atbild par pilsētas kultūras dzīves norišu noteikto ritmu un tempu. Tām ir sava – unikāla – pulsācija.

Uzlūkojot kultūru kā mūsu dzīvības pulsu, kā mūsu asinsriti, veidota arī Jūrmalas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas koncepcija
ARTērijas/ ARTeries.

Tēmas

Veselības pulss – atbilde ar fizisko un garīgo veselību saistītajam izaicinājumam.

Mazkustīgums ietekmē gan cilvēku fizisko, gan garīgo veselību, kas īpaši aktuāli izpaudies tieši Covid-19 pandēmijas periodā. Izmantojot mākslas izteiksmes veidus, stiprināsim aktīva dzīvesveida tradīcijas Jūrmalā un  runāsim par jūtīgo garīgās veselības tēmu. Sekmējot mākslas, sporta un veselības nozaru mijiedarbību, parādīsim, ka māksla, mūzika un fiziskās aktivitātes dziedē. Jūrmalas kultūras dzīvi vēlamies saistīt ar cilvēkiem drošiem un dabai draudzīgiem kultūras notikumiem. Kvalitatīvi kultūras notikumi dabā palīdzēs rast mieru sevī, ieraudzīt harmoniju starp pasauli un sevi, izprast procesus, domāt plašāk un saskatīt sava iekšējā spēka resursus. 

Koprades pulss – atbilde ar vietēju un starptautisku sadarbību saistītajam izaicinājumam kultūras un ekonomisko mērķu sasniegšanā.

Jūrmala ir ģeogrāfiski sadrumstalota pilsēta, taču kopā ar sadarbības novadiem aptver plašas piekrastes teritorijas. Jūrmala ir multikulturāla pilsēta – šeit dzīvo cilvēki ar atšķirīgu etnisko izcelsmi, atšķirīgām iespējām piedalīties pilsētas dzīvē. Tas ir pamats sadarbībai kā apkaimju, tā reģionālā līmenī – iespēju robežās iesaistot visus iedzīvotājus. Svarīgākais ir uzrunāt, piedāvāt, dot iespēju iesaistīties un atraisīt radošuma potenciālu. Mūsu koprades mērķis ir savest kopā radošos prātus ar zinātnes un tehnoloģiju nozares profesionāļiem, lai šajā sadarbībā radītu starpdisciplinārus objektus un notikumus.

Vides pulss – atbilde ilgtspējīgas attīstības izaicinājumam.

Mēs lepojamies ar savu kūrorta kultūras pieredzi, taču tās ilgtspēja ir tiešā veidā atkarīga no saudzīgas attieksmes pret dabas resursiem. Pie mums ir izteikts dabas ritms ar četriem skaistiem gadalaikiem – katrā no tiem ir savas raksturīgās kultūras notikumu iespējas. Šāda dabas atvēršana plašākai publikai un izmantošana kultūras norisēs paredz arī atbildību par tās saglabāšanu. Māksla ir tā valoda, kas ļaus mums pievērst uzmanību daudziem ar klimata pārmaiņām saistītiem jautājumiem, tajā skaitā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanai, atkritumu mazināšanai sadzīvē, dabas resursu saudzīgai izmantošanai. Kultūras pieredze pārdomāti un mērķtiecīgi veidos ilgtspējīgus iedzīvotāju paradumus.