Den evangelisk lutherska kyrkan i Dubulti

Dubulti kyrka som är områdets mest uttrycksfulla objekt och visuella dominant, är den mest monumentala och ståtliga jugendstilsbyggnaden i Jurmala, sett från den historiska och sakrala arkitekturens perspektiv. Byggnadens byggvolym och detaljer demonstrerar också nationalromantismens traditioner som tydliggörs av byggnadens rika plastik som uttrycks i kompositionen av de olika byggvolymen, den ornamentala plastikdekoren, liksom mångfalden i fasadens beklädnad, där man använt både slät puts, präglad puts och grov puts. Dubulti kyrka med 750 sittplatser, som den ser ut idag, byggdes av byggnadsentreprenören och murverksspecialisten Krisjanis Kergalvis (1856–1936) enligt arkitekten Wilhelm Ludwig Bockslaffs (1858–1945) och Edgar Voldemar Edvard von Friesendorffs (1881–1945) projekt. Grunderna anlades i september 1905 men oficiellt invigdes grundstenen den 16 juni 1907.    

  • Den evangelisk lutherska kyrkan i Dubulti

Närmaste platser